نرم افزار مخصوص لابراتوار و عکاسی ها ( رایان حساب ) از دو بخش تشکیل شده است:

•    بخش لابراتوار
•    بخش حسابداری

بخش لابراتوار دارای امکانات زیر می باشد :

قبض هنری

  • امکان تعریف خدمات هنری از قبیل چاپ ، قاب ، طراحی و … به صورت درختی و نامحدود
  • امکان تعریف چاپ اولیه و مجدد
  • امکان صدور قبض هنری
  • امکان مشاهده لیست خدمات هنری و چاپ مجدد آنها
  • امکان گزارشگیری از قبض هنری و خدمات هنری به تفکیک تاریخ، مشتری، موعد تحویل ، نوع خدمات و …
 • امکان طراحی قبض بطور دلخواه توسط کاربر

قبض پرسنلی

  • امکان صدور قبض پرسنلی
  • امکان طراحی قبض پرسنلی بطور دلخواه توسط کاربر
 • امکان گزارشگیری از قبض های پرسنلی به تفکیک تاریخ، مشتری، اندازه عکس،موعد تحویل عکس و …

قرارداد مجالس

  • امکان ثبت قرارداد های مجالس
  • امکان تعریف خدمات مجالس و تعیین مبالغ آنها از قبیل عکس سرمجلسی، فیلم برداری و … به صورت درختی و نامحدود
  • امکان تعیین خدمات مجالس در قرارداد
 • امکان گزارشگیری از قرارداد های مجالس به تفکیک تاریخ، مشتری، موعد تحویل ، نوع خدمات و …

امکان طراحی قرارداد و تعیین بند های قرارداد بطور دلخواه توسط کاربر

بخش حسابداری دارای امکانات زیر می باشد :

  • تعریف ساختار حساب ها ( بدهکاران، بستانکاران، پروژه ها،دارائیها ،مشتری،تنخواه گردان، کالا، خدمات و …) به صورت نا محدود
  • امکان تعریف مشتری ، بانک ، تنخواه کردان، هزینه ها ، کالا و خدمات به صورت نا محدود
  • امکان تعریف کالای ترکیبی
  • امکان گزارشگیری از لیست حساب مشتریان ، بانکها
  • امکان صدور فاکتور فروش ، خرید ، برگشت از فروش، برگشت از خرید و حواله انبار
  • امکان صدور چندین فاکتور به صورت همزمان
  • امکان گزارشگیری از لیست فاکتورها به تفکیک مشتری، تاریخ و نوع فاکتور
  • مشاهده لیست مشتریان بدهکار و بستانکار
  • امکان تعریف ساختار های گزارش و قبض ها به صورت دینامیک: در این قسمت میتواند ساختار گزارش ها و قبض ها را تنظیم نمایید.
  • دسترسی سریع و آسان به گزارشات
 • امکان تعریف کاربران متعدد با سطوح دسترسی متفاوت

گزارشات حسابداری نرم افزار عبارتند از:

  • گزارش خرید و فروش کل
  • گزارش کاردکس کالا
  • مشاهده لیست کلی کالاها به همراه موجودی آنها
  • گزارش تراز حساب کل
  • گزارش تراز حساب معین
  • گزارش صورت عملکرد به صورت روزانه ، ماهیانه و سالیانه
  • امکان مشاهده نمودار صورت عملکرد به صورت روزانه ، ماهیانه و سالیانه
 • امکان گزارشگیری از تمام سطوح حساب ها

اطلاعات تکمیلی در سایت اختصاصی رایکا فوتو