شرکت مهندسی رایکا افزار پارس شما را به یازدهمین نمایشگاه بین المللی تخصصی دوربین های دیجیتال، هنر عکاسی و تصویر برداری، سمعی و بصری و تجهیزات وابسته D.I.F 2013  دعوت می نماید.

 

وعده دیدار: به یازدهمین نمایشگاه بین المللی تخصصی دوربین های دیجیتال، هنر عکاسی و تصویر برداری، سمعی و بصری و تجهیزات وابسته D.I.F 2013  

مکان : تهران،  مرکز نمایشگاه های مصلای تهران ، سالن ورودی شماره ۵، غرفه C7

زمان برگزاری : ۳۱ اردیبهشت لغایت ۳ خردادماه ۱۳۹۱

ساعت بازدید ویژه متخصصین : ۱۲ الی ۱۴

ساعت بازدید ویژه عموم : ۱۴ الی ۲۰

سایت نمایشگاه

دعوت جهت حضور در نمایشگاه تخصصی عکس
نمایشگاه دوریبین های دیجیتال