سرویس Modality Worklist :

یک راه حل ساده برای یکپارچه سازی نرم افزار های سازمان کنار گذاشتن سیستم های جزیره ای و توسعه یک سیستم اطلاعاتی جامع است. اما این راه حل عملاً  امکان پذیر نمی باشد زیرا نیازهای یک سازمان از قبل به طور کامل مشخص نبوده اند و با گذشت زمان این نیاز ها به وجود آمده اند و بر اساس این نیاز ها نرم افزارهایی تولید شده اند. این نرم افزارها غالباً توسط شرکت های مختلفی تولید شده اند و اکنون به صورت سیستم های جزیره ای در آمده اند که دارای معضلاتی به شرح زیر می باشند:

–         وجود داده های ناهمجور

–         اطلاعات ناقص، متناقض و غیر جامع

–         فرایندهای پیچیده، ناقص و غیر قابل گشترش

–         اتوماسیون ناقص

–         وجود واسط های کاربری متعدد

–         مدیریت مشکل و غیر قابل انعطاف

بیمارستان ها به مثابه یک سازمان نیز از این مشکلات مطرح شده مستثنی نیستند. یکی از این مشکلات متصل نبودن HIS ها به تجهیزات تصویر برداری در بیمارستان ها می باشد. با آنکه بیمارستان ها اقدام به خرید تجهیزات گران قیمت دیجیتال می کنند به طوری که قابلیت اتوماسیون شدن با HIS را دارند ولی بیمارستان ها از این نعمت بی بهره هستند که این موضوع دارای دلایلی به شرح زیر می باشد:

–         پشتیبانی نکردن HIS های موجود از پروتکل استاندارد HL7: بعضاً این موضوع بیان می شود که به دلیل سیستم مالی و بیمه خاص ایران، پشتیبانی از این پروتکل امکان پذیر نمی باشد. با فرض صحیح بودن این ادعا باز این سوال به قوت خود باقیست که آیا سایر بخش های بیمارستان مثل RIS شامل همین استثناء می شوند؟

–         نبود یک RIS که بتواند وظایف بخش تصویربرداری را بر اساس پروتکل های استاندارد DICOM و HL7 بر عهده بگیرد.

–         متنوع بودن نرم افزارها در بیمارستان ها

شرکت رایکا افزار با تجربه و دانش چندین ساله خود در حوزه نرم افزارهای پزشکی اقدام به تولید یک سیستم یکپارچه ساز (سرویس Modality Worklist)نموده است به طوری به کمک آن می توان تجهیزات تصویر برداری را به HIS بدون توجه به نوع آن متصل نمود به گونه ای که دیگر نیازی به ورود اطلاعات بیمار توسط اپراتور دستگاه تصویر برداری علاوه بر HIS نباشد. در این حالت پرونده الکترونیکی بیمار موجود در HIS حاوی اطلاعات تصویر برداری خواهد بود. از ویژگیهای این سرویس عبارت است از :

۱-    ارتباط بین HIS  به Modality  و PACS بدون در نظر گرفتن نوع HIS و PACS

۲-    قابلیت ذخیره سازی گزارشات منطبق بر Dicom – SR

۳-    ارائه قابلیت گرفتن تصاویر بیماران از PACS  به HIS

در حوزه مهندسی نرم افزار روش های مختلفی برای یکپارچه سازی مطرح شده اند که برخی از آنها به شرح زیر است:

–         Database integration

–         Point to point application connections

–         Enterprise Application Integration(EAI)

از بین این روش ها EAI از بهترین روش ها می باشد به گونه ای که کار ترجمه و مسیر یابی پیام ها را بر عهده دارد. راه حل ارائه شده توسط شرکت رایکا، پیاده سازی یک EAI است به طوری که قابلیت انطباق با سیستم های HIS ، RIS و PACS را دارد.

سرویس modality worklist

از سایر ویژگیهای  این سیستم می توان به موارد زیر اشاره نمود:

–         Routing

–         Filtering

–         Transformation of messages

–         Connect to any system over any protocol

 • MLLP
 • HTTP
 • Database
 • Email
 • PDF
 • JMS
 • TCP/IP
 • Web Services (SOAP, REST full)
 • File System
 • (S)FTP
 • RTF
 • DICOM

–         Integrating Interface(portal)

–         Caching

–         Security

–         Connecting to multi PACS

–         HA

–         Load Balancing

–         Verification

–         Modality Emulator