ثبت اطلاعات ۷۵ میلیون نفر در سامانه‌های پرونده الکترونیک سلامت

معاونت بهداشت وزارت بهداشت از تخصیص ۴۸۷ میلیارد تومان از اعتبارات یک درصد مالیات بر ارزش افزوده به حوزه بهداشت خبر داد و اعلام کرد: اطلاعات ۷۵ میلیون نفر( ۹۴درصد) از جمعیت کشور در سامانه‌های پرونده الکترونیک سلامت ثبت شده است.

به گزارش ایسنا به نقل از وبدا، اقدامات ۱۰۰ روزه‌ وزارت بهداشت در حوزه بهداشت به شرح زیر اعلام شده است:
۱. تدوین پیش‌نویس اولیه نقشه راه برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع در جمهوری اسلامی ایران
۲. تدوین تفاهم‌نامه خدمات سطح یک روستائیان، عشایر و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر بین معاونت بهداشت وزارت بهداشت و سازمان بیمه سلامت ایرانیان
۳. اجرای نظام ارجاع الکترونیک برای جمعیت روستایی، عشایر و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر در استان منتخب (گلستان)
۴. تخصیص ۴۸۷ میلیارد تومان از اعتبارات یک درصد مالیات بر ارزش افزوده به حوزه بهداشت
۵. تشکیل کارگروه سلامت عشایر و تدوین برنامه ویژه ارتقای سطح برخورداری عشایر از خدمات بهداشتی درمانی، بیمه‌های اجتماعی و خدمات حمایتی
۶. بازنگری برنامه‌های سلامت کشوری ادغام شده در نظام شبکه و سامانه یکپارچه بهداشت به منظور انتخاب مناسب‌ترین روش‌های پیشگیری از بیماری‌ها و کاهش هزینه‌های نظام سلامت
۷. ثبت ۷۵ میلیون نفر(۹۴درصد) از جمعیت کشور در سامانه‌های پرونده الکترونیک سلامت و ارایه حداقل یکبار خدمت برای ۳۵ میلیون نفر(۴۷درصد) از جمعیت ثبت شده طراحی و برآورد پیش‌نیازهای برنامه نظام ارجاع و پزشکی خانواده
۸. راه‌اندازی سامانه‌ نظام ارجاع الکترونیک در ۲۰ دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی
۹. تدوین چارچوب نحوه ارائه خدمات به زندانیان در قالب اجرای تبصره جزء یک بند ج ماده ۳۸ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
۱۰. تدوین طرح ارائه خدمت به جمعیت دانشجویی کشور در خوابگاه‌ها و مراکز دانشجویی در قالب اجرای طرح تحول نظام سلامت در بخش بهداشت
۱۱. اصلاح روش عقد قرارداد و نظام پرداخت به صورت سرانه‌ای انطباق یافته با خدمت به منظور افزایش کارایی
۱۲. تکمیل و ارتقای پروژه‌های طرح تحول سلامت
۱۳. توسعه زیرساختهای ارایه خدمات سلامت (مراکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی، خانه بهداشت، پایگاه سلامت و محل زیست پزشک، کلینیک ویژه، تخت بیمارستانی، اورژانس، زایمان، تشخیص و غربالگری سرطان)

منبع: isna.ir