اتوماسیون عکاسی و فیلمبرداری رایکا

نرم افزار اتوماسیون عکاسی و فیلمبرداری رایکا

قبض هنری(قبض آتلیه)، قبض پرسنلی

صدرو قبض پرسنلی و هنری تعریف انواع خدمات و چاپ ها و تعریف قیمت اصلی و چاپ مجدد جهت تسریع در ورود اطلاعات

امکان تعیین زمان تحویل بر اساس نوع قبض به صورت اتوماتیک

ثبت تسویه حساب بصورت نقدی، چک، واریز به حساب و  یا POS بانکی

امکان ثبت توضیحات مربوط به طراحی هرعکس

تعیین زمان و کاربر در فرآیند های صورت گرفته بر روی هر قبض(سفارش، عکاسی، طراحی، چاپ، تحویل و . . .) و پیگیری امور محوله به افراد

آرشیو عکس های مربوط به هر قبض و قابلیت ردیابی تصاویر از طریق بارکد، نام،شماره قبض و یا سایر مشخصات مشتری

قرارداد مجالس

ثبت قرارداد مجالس و امکان تعریف انواع خدمات قابل ارائه در مجالس (فیلمبرداری، عکاسی، عکس سر مجلسی و . . .)

امکان تعریف منو های پیش فرض و پکیج های مختلف جهت تسریع در صدرو قرارداد مجالس

امکان صدور پیش فاکتور قرارداد مجالس و تبدیل پیش فاکتور به قرارداد مجالس

امکان چاپ قرارداد مجالس در قالب های مختلف و تعریف مفاد قرارداد

امکان انتخاب پرسنل (عکاس، فیلمبردار و …) و تعیین هزینه دستمزد آنها در هر قرارداد

ثبت تسویه حساب بصورت نقدی، چک، واریز به حساب و  یا POS بانکی

تعیین زمان و کاربر در فرآیند های صورت گرفته بر روی هر قبض(سفارش، فیلمبرداری، میکس، تحویل و . . .) و و پیگیری امور محوله به افراد

امکان ورود اطلاعات تکمیلی مرتبط با قرارداد (آدرس گلفروشی، آرایشگاه، سالن و . . .)

ثبت کامل اطلاعات مشتریان

ثبت کامل اطلاعات مشتریان و امکان دسته بندی مشتریان بر اساس نوع فعالیت جهت مدیریت بهتر بر ارتباط با مشتری

مشاهده گردش مالی و وضعیت حساب مشتریان

مشاهده سفارش ها و پیام ها و فرایند های صورت گرفته در ارتباط با مشتری

حسابداری

امکان صدور فاکتور فروش ، خرید ، برگشت از فروش ، برگشت از خرید ، پیش فاکتور

 امکان تعریف انبار ، کالا و طبقه بندی آن

تعریف بانک و مدیریت چک های دریافتی و پرداختی

ثبت سند روزنامه و انواع گزارش های حسابداری

امکان تعریف و تدوین کدینگ و سر فصل های حسابداری در سطوح مختلف

ارسال SMS

ارسال پیام کوتاه بصورت انفرادی ، گروهی و نظیر به نظیر

امکان جمله سازی با استفاده از مشخصات مشتری و قبض

ارسال پیام به مشتریان جهت اطلاع رسانی از مراحل کار آنها به صورت اتوماتیک

اطلاع رسانی زمان تحویل، مبلغ قبض، مانده حساب مشتری با ارسال پیام به صورت اتوماتیک در هنگام تغییر وضعیت قبض در نرم افزار

ارسال پیام تبریک به مناسبتهای خاص به مشتریان جهت مدیریت ارتباط با مشتری

ارسال پیامک برای گروه خاص (مشتریان، همکاران و . . . )

ارتباط با بارکد خوان

امکان چاپ بارکد بر روی قبض ها و قرار دادها و پیگیری آن ها از طریق بارکد و خواندن بارکد کالا

مصون بودن از خطاپذیری به علت کاهش دخالت نیروی انسانی و وارد نشدن دستی اطلاعات
دسته بندی دقیق اطلاعات
سرعت بالا به همراه صحت ۱۰۰درصد
دسترسی آسان به اطلاعات واقعی و حقیقی (در جریان روند مدیریت)

مدیریت فرایند ها و روند گردش کار

امکان تعیین مرحله به مرحله ی فرآیند های متعدد جهت انجام امور

مدیریت گردش کار و پیگیری امور محوله به افراد

افزایش بهره ‏وری پرسنل و مجموعه

مدیریت زمان

مدیریت آرشیو فایل ها

دسترسی سریع و آسان به فایل ها و تصاویر مربوط به هر قبض

امکان ردیابی و مشاهده مکان ذخیره فایل های ضمیمه مربوط به هر قبض

امکان اختصاص جندین فایل ضمیمه و یا عکس برای هر قبض

کاهش خطای نیروی انسانی به علت وارد نشدن دستی اطلاعات

مشاهده عکس ها از طریق نرم افزار

مدیریت منابع انسانی و کاهش هزینه ها

قابلیت تعریف پرسنل به همراه ثبت کامل مشخصات

امکان صدور سند پرداخت حقوق کارمند و مشاهده گردش حساب کارمند

مدیریت گردش کار و پیگیری امور محوله به افراد

افزایش بهره وری پرسنل و مجموعه