نرم افزار رایان حساب ویژه دفاتر و نمایندگی روزنامه ها از دو بخش تشکیل شده است:

•    بخش دفاتر و نمایندگی روزنامه ها

•    بخش حسابداری

بخش دفاتر و نمایندگی روزنامه ها دارای امکانات زیر می باشد :

ورود اطلاعات مشترکین

در این قسمت امکان تعریف مشترکین و ثبت مشخصات آنان از قبیل نام ، تلفن ، آدرس و کد پستی می باشد. پس از ثبت مشخصات به هر مشترک یک کد اشتراک تخصیص داده میشود که از طریق این کد می توان در دوره های متفاوت قبض اشتراک صادر کرده و در قسمت حسابداری قبض ها و پرداخت های مربوط به هر مشترک را مشاهده نمود.

 اشتراک روزنامه

در این قسمت امکان صدور و چاپ قبض اشتراک برای هر یک از مشترکین می باشد. با انتخاب مدت اشتراک (یک ماهه، دو ماهه، … و سالیانه) و تعیین تاریخ شروع و پایان اشتراک مبلغ آن به صورت اتوماتیک محاسبه می گردد. همچنین نحوه پرداخت آن به صورت نقدی و یا اعتباری امکان پذیر می باشد.

 تعریف انواع آگهی

در این قسمت امکان دسته بندی و تعیین انواع آگهی امکان پذیر می باشد. به طور مثال آگهی ها می توانند به چندین دسته تبلیغاتی، نیازمندی ها، آگهی ثبتی، رنگی، سیاه و سفید، نگاتیو و … تقسیم بندی شوند که نرخ هر یک از آن ها متفاوت می باشد و به هنگام صدور قبض، مبلغ آگهی بر اساس نوع آگهی و مکان آن به صورت اتوماتیک محاسبه می گردد.

 صدور قبض آگهی روزنامه

در این قسمت امکان صدور و چاپ قبض آگهی برای مشتریان دارای حساب و متفرقه امکان پذیر می باشد. مبلغ آگهی بر اساس نوع، سایز، تعداد کادر نمونه و تعداد نوبت چاپ به صورت اتوماتیک محاسبه می گردد.از امکانات دیگر این قسمت می توان انتخاب تاریخ های چاپ در هر نوبت را نام برد. همچنین نحوه پرداخت آگهی می تواند به صورت نقدی و یا اعتباری باشد.

بخش حسابداری دارای امکانات زیر می باشد :

  • تعریف ساختار حساب ها ( بدهکاران، بستانکاران، پروژه ها،دارائیها ،مشتری،تنخواه گردان، کالا، خدمات و …) به صورت نا محدود
  • امکان تعریف مشتری ، بانک ، تنخواه کردان، هزینه ها ، کالا و خدمات به صورت نا محدود
  • امکان تعریف کالای ترکیبی
  • امکان گزارشگیری از لیست حساب مشتریان ، بانکها
  • امکان صدور فاکتور فروش ، خرید ، برگشت از فروش، برگشت از خرید و حواله انبار
  • امکان صدور چندین فاکتور به صورت همزمان
  • امکان گزارشگیری از لیست فاکتورها به تفکیک مشتری، تاریخ و نوع فاکتور
  • مشاهده لیست مشتریان بدهکار و بستانکار
  • امکان تعریف ساختار های گزارش و قبض ها به صورت دینامیک: در این قسمت میتواند ساختار گزارش ها و قبض ها را تنظیم نمایید.
  • دسترسی سریع و آسان به گزارشات
 • امکان تعریف کاربران متعدد با سطوح دسترسی متفاوت

گزارشات حسابداری نرم افزار عبارتند از:

  • گزارش خرید و فروش کل
  • گزارش کاردکس کالا
  • مشاهده لیست کلی کالاها به همراه موجودی آنها
  • گزارش تراز حساب کل
  • گزارش تراز حساب معین
  • گزارش صورت عملکرد به صورت روزانه ، ماهیانه و سالیانه
  • امکان مشاهده نمودار صورت عملکرد به صورت روزانه ، ماهیانه و سالیانه
  •  امکان گزارشگیری از تمام سطوح حساب ها
 •  

رایان حساب مخصوص نمایندگی روزنامه ها

رایان حساب