لیست امکانات نرم افزار اتوماسیون حسابداری عکاسی و فیلم برداری رایکا ( فتو رایکا ):

فناوری اطلاعات به عنوان ابزار و بستر توسعه، در عرصه رقابت برای سازمان ها دارای مزایای بی شماری از جمله مدیریت ارتباط بر مشتری، مدیریت منابع انسانی و یکپارچگی سیستم های اطلاعاتی می باشد. امروزه تمامی صنایع به نوعی در معرض تحولات این فناوری واقع شده اند. شرکت فنی مهندسی رایکا افزار پارس جهت پیشرفت فناوری اطلاعات در صنف عکاسان اقدام به تولید نرم افزار اتوماسیون آتلیه عکاسی و فیلمبرداری نموده است. این نرم افزار با ویژگی های منحصر به فرد این حرفه منجر به تغییر رویه و بهبود کسب وکار و افزایش درآمد خواهد شد.
امکانات کلی این نرم افزار عبارتند از :

نرم افزار اتوماسیون عکاسی و فیلمبرداری رایکا

قبض هنری(قبض آتلیه)، قبض پرسنلی

صدرو قبض پرسنلی و هنری تعریف انواع خدمات و چاپ ها و تعریف قیمت اصلی و چاپ مجدد جهت تسریع در ورود اطلاعات

امکان تعیین زمان تحویل بر اساس نوع قبض به صورت اتوماتیک

ثبت تسویه حساب بصورت نقدی، چک، واریز به حساب و  یا POS بانکی

امکان ثبت توضیحات مربوط به طراحی هرعکس

تعیین زمان و کاربر در فرآیند های صورت گرفته بر روی هر قبض(سفارش، عکاسی، طراحی، چاپ، تحویل و . . .) و پیگیری امور محوله به افراد

آرشیو عکس های مربوط به هر قبض و قابلیت ردیابی تصاویر از طریق بارکد، نام،شماره قبض و یا سایر مشخصات مشتری

نرم افزار اتوماسیون عکاسی و فیلمبرداری رایکا

قرارداد مجالس

ثبت قرارداد مجالس و امکان تعریف انواع خدمات قابل ارائه در مجالس (فیلمبرداری، عکاسی، عکس سر مجلسی و . . .)

امکان تعریف منو های پیش فرض و پکیج های مختلف جهت تسریع در صدرو قرارداد مجالس

امکان صدور پیش فاکتور قرارداد مجالس و تبدیل پیش فاکتور به قرارداد مجالس

امکان چاپ قرارداد مجالس در قالب های مختلف و تعریف مفاد قرارداد

امکان انتخاب پرسنل (عکاس، فیلمبردار و …) و تعیین هزینه دستمزد آنها در هر قرارداد

ثبت تسویه حساب بصورت نقدی، چک، واریز به حساب و  یا POS بانکی

تعیین زمان و کاربر در فرآیند های صورت گرفته بر روی هر قبض(سفارش، فیلمبرداری، میکس، تحویل و . . .) و پیگیری امور محوله به افراد

امکان ورود اطلاعات تکمیلی مرتبط با قرارداد (آدرس گلفروشی، آرایشگاه، سالن و . . .)

نرم افزار اتوماسیون عکاسی و فیلمبرداری رایکا

ثبت کامل اطلاعات مشتریان

ثبت کامل اطلاعات مشتریان و امکان دسته بندی مشتریان بر اساس نوع فعالیت جهت مدیریت بهتر بر ارتباط با مشتری

مشاهده گردش مالی و وضعیت حساب مشتریان

مشاهده سفارش ها و پیام ها و فرایند های صورت گرفته در ارتباط با مشتری

حسابداری

امکان صدور فاکتور فروش ، خرید ، برگشت از فروش ، برگشت از خرید ، پیش فاکتور

 امکان تعریف انبار ، کالا و طبقه بندی آن

تعریف بانک و مدیریت چک های دریافتی و پرداختی

ثبت سند روزنامه و انواع گزارش های حسابداری

امکان تعریف و تدوین کدینگ و سر فصل های حسابداری در سطوح مختلف

نرم افزار حسابداری

امکان ارسال SMS

ارسال پیام کوتاه بصورت انفرادی ، گروهی و نظیر به نظیر

امکان جمله سازی با استفاده از مشخصات مشتری و قبض

ارسال پیام به مشتریان جهت اطلاع رسانی از مراحل کار آنها به صورت اتوماتیک

اطلاع رسانی زمان تحویل، مبلغ قبض، مانده حساب مشتری با ارسال پیام به صورت اتوماتیک در هنگام تغییر وضعیت قبض در نرم افزار

ارسال پیام تبریک به مناسبتهای خاص به مشتریان جهت مدیریت ارتباط با مشتری

ارسال پیامک برای گروه خاص (مشتریان، همکاران و . . . )

نرم افزار اتوماسیون عکاسی و فیلمبرداری رایکا

ارتباط با بارکد خوان

امکان چاپ بارکد بر روی قبض ها و قرار دادها و پیگیری آن ها از طریق بارکد و خواندن بارکد کالا

مصون بودن از خطاپذیری به علت کاهش دخالت نیروی انسانی و وارد نشدن دستی اطلاعات
دسته بندی دقیق اطلاعات
سرعت بالا به همراه صحت ۱۰۰درصد
دسترسی آسان به اطلاعات واقعی و حقیقی (در جریان روند مدیریت)

نرم افزار اتوماسیون بارکد خوان

مدیریت فرایند ها و روند گردش کار

امکان تعیین مرحله به مرحله ی فرآیند های متعدد جهت انجام امور

مدیریت گردش کار و پیگیری امور محوله به افراد

افزایش بهره‏وری پرسنل و مجموعه

مدیریت زمان

مدیریت آرشیو فایل ها

دسترسی سریع و آسان به فایل ها و تصاویر مربوط به هر قبض

امکان ردیابی و مشاهده مکان ذخیره فایل های ضمیمه مربوط به هر قبض

امکان اختصاص جندین فایل ضمیمه و یا عکس برای هر قبض

نرم افزار اتوماسیون عکاسی و فیلمبرداری رایکا

کاهش خطای نیروی انسانی به علت وارد نشدن دستی اطلاعات

مشاهده عکس ها از طریق نرم افزار

مدیریت منابع انسانی و کاهش هزینه ها

قابلیت تعریف پرسنل به همراه ثبت کامل مشخصات

امکان صدور سند پرداخت حقوق کارمند و مشاهده گردش حساب کارمند

مدیریت گردش کار و پیگیری امور محوله به افراد

افزایش بهره‏وری پرسنل و مجموعه

نرم افزار اتوماسیون عکاسی و فیلمبرداری رایکا

وب سایت نرم افزار اتوماسیون حسابداری عکاسی و فیلمبرداری رایکا

دانلود لیست پکیج های نرم افزار اتوماسیون عکاسی و فیلم برداری رایکا

نرم افزار حسابداری عکاسی رایان حساب ویژه لابراتوار از دو بخش تشکیل شده است:

•    بخش لابراتوار
•    بخش حسابداری

 امکانات نرم افزار حسابداری عکاسی رایان جساب بخش  لابراتوار :

قبض هنری

  • امکان تعریف خدمات هنری از قبیل چاپ ، قاب ، طراحی و … به صورت درختی و نامحدود
  • امکان تعریف چاپ اولیه و مجدد
  • امکان صدور قبض هنری
  • امکان مشاهده لیست خدمات هنری و چاپ مجدد آنها
  • امکان گزارشگیری از قبض هنری و خدمات هنری به تفکیک تاریخ، مشتری، موعد تحویل ، نوع خدمات و …
 • امکان طراحی قبض بطور دلخواه توسط کاربر

قبض پرسنلی

  • امکان صدور قبض پرسنلی
  • امکان طراحی قبض پرسنلی بطور دلخواه توسط کاربر
 • امکان گزارشگیری از قبض های پرسنلی به تفکیک تاریخ، مشتری، اندازه عکس،موعد تحویل عکس و …

قرارداد مجالس

  • امکان ثبت قرارداد های مجالس
  • امکان تعریف خدمات مجالس و تعیین مبالغ آنها از قبیل عکس سرمجلسی، فیلم برداری و … به صورت درختی و نامحدود
  • امکان تعیین خدمات مجالس در قرارداد
 • امکان گزارشگیری از قرارداد های مجالس به تفکیک تاریخ، مشتری، موعد تحویل ، نوع خدمات و …

امکان طراحی قرارداد و تعیین بند های قرارداد بطور دلخواه توسط کاربر

 امکانات نرم افزار حسابداری عکاسی رایان حساب بخش  حسابداری :

  • تعریف ساختار حساب ها ( بدهکاران، بستانکاران، پروژه ها،دارائیها ،مشتری،تنخواه گردان، کالا، خدمات و …) به صورت نا محدود
  • امکان تعریف مشتری ، بانک ، تنخواه کردان، هزینه ها ، کالا و خدمات به صورت نا محدود
  • امکان تعریف کالای ترکیبی
  • امکان گزارشگیری از لیست حساب مشتریان ، بانکها
  • امکان صدور فاکتور فروش ، خرید ، برگشت از فروش، برگشت از خرید و حواله انبار
  • امکان صدور چندین فاکتور به صورت همزمان
  • امکان گزارشگیری از لیست فاکتورها به تفکیک مشتری، تاریخ و نوع فاکتور
  • مشاهده لیست مشتریان بدهکار و بستانکار
  • امکان تعریف ساختار های گزارش و قبض ها به صورت دینامیک: در این قسمت میتواند ساختار گزارش ها و قبض ها را تنظیم نمایید.
  • دسترسی سریع و آسان به گزارشات
 • امکان تعریف کاربران متعدد با سطوح دسترسی متفاوت

گزارشات حسابداری نرم افزار عبارتند از:

  • گزارش خرید و فروش کل
  • گزارش کاردکس کالا
  • مشاهده لیست کلی کالاها به همراه موجودی آنها
  • گزارش تراز حساب کل
  • گزارش تراز حساب معین
  • گزارش صورت عملکرد به صورت روزانه ، ماهیانه و سالیانه
  • امکان مشاهده نمودار صورت عملکرد به صورت روزانه ، ماهیانه و سالیانه
  • امکان گزارشگیری از تمام سطوح حساب ها

 وب سایت رسمی نرم افزار حسابداری و  اتوماسیون عکاسی و فیلمبرداری رایکا : www.photorayka.ir

دانلود لیست پکیج های نرم افزاراتوماسیون عکاسی و فیلم برداری رایکا

دانلود کلیپ ۲:قبض هنری

دانلود کلیپ ۳: قرارداد مجالس

نماینده فروش

دریافت اطلاعات بیشتر

 •  

اتوماسیون عکاسی و نرم افزار حسابداری

نرم افزار حسابداری و اتوماسیون عکاسی

نرم افزار حسابداری و اتوماسیون عکاسی

نرم افزار عکاسی