لیست امکانات نرم افزار مدیریت درمانگاه فارس طب:

نرم افزار مدیریت درمانگاه فارس طب دارای امکانات قدرتمندی جهت اتوماسیون درمانگاه ها می باشد و قادر است انواع گزارشات مالی ، عملکرد درمانگاه و لیست انواع بیمه ها و … را ارائه دهد در ادامه لیستی از امکانات این نرم افزار را مشاهده می نمایید این نرم افزار در بیش از ۱۰۰ مرکز خصوصی و دولتی همچنین دانشگاه علوم پزشکی شیراز مورد استفاده قرار گرفته است .

پذیرش بیمار در بخش های درمانگاه ، آزمایشگاه ، خدمات تصویری ، داروخانه …..

امکان تعریف خدمات ارائه شده در مرکز درمانی (بدون محدودیت و با انواع گروه بندی )
قابلیت ارائه لیست بیمه کلیه سازمان های بیمه گر
امکان تعریف پانل (گروه ) جهت آزمایشگاه و داروخانه و …
دریافت تمامی گزارشات مورد نیاز ( بیمه ، گزارشات مالی با تفکیک های مختلف ، گزارش درآمد واحد ها و پزشکان )
دریافت دیسکت (تولید فایل بیمه ) جهت سازمانهای بیمه گر
نوبت دهی درمانگاه (شامل برنامه هفتگی پزشکان ، تعریف حداکثر نوبت ، تعریف روز های حضور و عدم حضور و تعطیلی )

آزمایشگاه
دارو خانه
خدمات تصویری
پذیرش بیماران
ثبت پرونده های پزشکی بیماران
مدیریت مالی درمانگاه
نوبت دهی بیماران
ارائه انواع گزارشات مالی

نرم افزار مدیریت درمانگاه

مدریت درمانگاه

مدیریت درمانگاه