نرم افزار مدیریت درمانگاه فارس طب

امکانات نرم افزار مدیریت درمانگاه فارس طب:


آزمایشگاه
دارو خانه
خدمات تصویری
پذیرش بیماران
ثبت پرونده های پزشکی بیماران
مدیریت مالی درمانگاه
نوبت دهی بیماران
ارائه انواع گزارشات مالی

نرم افزار مدیریت درمانگاهی فارس طب دارای امکانات قدرتمندی جهت اتوماسیون درمانگاه ها می باشد و قادر است انواع گزارشات مالی ، عملکرد در مانگاه و لیست انواع بیمه ها و … را ارائه دهد در ادامه لیستی از امکانات این نرم افزار را مشاهده می نمایید این نرم افزار در بیش از ۱۰۰ مرکز خصوصی و دولتی همچنین دانشگاه علوم پزشکی شیراز مورد استفاده قرار گرفته است .

پذیرش بیمار در بخشهای درمانگاه ، آزمایشگاه ، خدمات تصویری ، داروخانه …..

امکان تعریف خدمات ارائه شده در مرکز درمانی (بدون محدودیت و با انواع گروه بندی )
قابلیت ارائه لیست بیمه کلیه سازمان های بیمه گر
امکان تعریف پانل (گروه ) جهت آزمایشگاه و داروخانه و …
دریافت تمامی گزارشات مورد نیاز ( بیمه ، گزارشات مالی با تفکیک های مختلف ، گزارش درآمد واحد ها و پزشکان )
دریافت دیسکت (تولید فایل بیمه ) جهت سازمانهای بیمه گر
نوبت دهی درمانگاه (شامل برنامه هفتگی پزشکان ، تعریف حداکثر نوبت ، تعریف روز های حضور و عدم حضور و تعطیلی )

نرم افزار مدیریت درمانگاه

مدریت درمانگاه

مدیریت درمانگاه