امکانات نرم افزار اتوماسیون عکاسی و فیلمبرداری رایکا اتوماسیون عکاسی و فیلمبرداری رایکا

نرم افزار اتوماسیون عکاسی و فیلمبرداری رایکا
قبض هنری(قبض آتلیه)، قبض پرسنلی
صدرو قبض پرسنلی و هنری تعریف انواع خدمات و چاپ ها و تعریف قیمت اصلی و چاپ مجدد جهت تسریع در ورود اطلاعات
امکان تعیین زمان تحویل بر اساس نوع قبض به صورت اتوماتیک
ثبت تسویه حساب بصورت نقدی، چک، واریز به حساب و  یا POS بانکی
امکان ثبت توضیحات مربوط به طراحی هرعکس
تعیین زمان و کاربر در فرآیند های صورت گرفته بر …

ادامه

نرم افزار مدیریت درمانگاهی فارس طب ( اندوسکوپی و کولونوسکوپی )

 این نرم افزار از دو بخش تشکیل شده است:
۱ – بخش پذیرش بیماران
۲ – بخش ویدئویی و گزارشات
نرم افزار پذیرش :
۱٫امکان ثبت مشخصات بیماران
۲٫امکان پرونده سازی برای بیماران و ارائه شماره پرونده بیماران
۳٫سیستم هوشمند کنترل تاریخ جهت پذیرش بیماران که این امکان را به کاربر می دهد تا در تاریخی که هر پزشک حضور دارد ،بیماران پذیرش گردند.
۴٫نمایش لیست بیماران مرتب شده بر اساس تاریخ یا نام بیماران ، جستجوی تاریخ تا تاریخ و …

ادامه

نرم افزار مدیریت درمانگاهی فارس طب
نرم افزار مدیریت درمانگاهی فارس طب شامل بخش های مختلفی برای ارائه خدمات به تمامی قسمت های یک درمانگاه اعم از :
آزمایشگاه
دارو خانه
خدمات تصویری
پذیرش بیماران در تمامی بخش های درمانگاه
ثبت پرونده های پزشکی بیماران
مدیریت مالی درمانگاه
نوبت دهی بیماران
ارائه انواع گزارشات مالی
نرم افزار مدیریت درمانگاهی فارس طب دارای امکانات قدرتمندی جهت اتوماسیون درمانگاه ها می باشد و قادر است انواع گزارشات مالی ، عملکرد در مانگاه …

ادامه